Acest site a fost dezvoltat de EXCEL pentru a constitui o sursă generală de informare. Prin accesarea acestui site, a materialelor și informațiilor prezentate în cadrul său, Dvs. confirmați că ați citit, înțeles, acceptat și agreat următorii termeni și condiții, cu toate consecinţele care decurg din acceptarea lor.

Acest document stabileşte, de asemenea, termenii şi condiţiile în baza cărora puteţi utiliza paginile de site www.concurs.md, www.skolar.md, www.eduforum.md, precum şi paginile oficiale ale EXCEL de social media (vezi: Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter si Odnoklasniki), care sunt proprietatea EXCEL.


Dreptul de autor


EXCEL oferă acces liber la paginile sale de site şi autorizează utilizatorii să vizualizeze şi să transmită informaţiile existente pe site doar în scopuri personale, noncomerciale.

Dreptul de copyright (©) pentru informaţiile existente pe acest site este deţinut de EXCEL sau instituţiile sale partenere. Nici un material de pe acest site nu poate fi reprodus parţial sau integral şi nici nu poate fi modificat fără permisiunea explicită, prin acord scris cu EXCEL. Textele, grafica, fotografiile, software-ul, logo-urile şi orice alte materiale prezente pe site sunt protejate de legea cu privire la dreptul de autor şi reprezintă în exclusivitate proprietatea EXCEL şi/sau a partenerilor şi clienţilor săi.

Reproducerea, copierea, multiplicarea, vinderea, revinderea sau exploatarea unei părţi a serviciilor şi/sau informaţiilor – puse la dispoziţie de către EXCEL prin intermediul site-ului – într-un mod care violează legislaţia Republicii Moldova sau pe cea internaţională, în materie de drept de autor şi proprietate intelectuală, implică răspunderea civilă sau penală pentru astfel de acţiuni.

EXCEL îşi rezervă dreptul de a împiedica prin orice mijloace contactarea şi utilizarea abuziva a site-ului şi de a solicita sancţionarea, conform legislaţiei în vigoare, a persoanelor implicate, bineînţeles, în cazul în care există dovada că scopul acestora este distrugerea sau alterarea conţinutului şi/sau a securităţii site-ului, sau încercarea de a ataca şi discredita EXCEL, partenerii săi, produsele, serviciile şi angajatii acestora.


Absolvirea de răspundere


Acceptând să utilizaţi acest site, declaraţi în mod expres şi implicit că înţelegeti şi sunteţi de acord cu următoarele:

– Utilizarea site-ului se face pe propria răspundere a celui care accesează pagina. EXCEL se absolvă în mod expres de toate răspunderile, exprimate direct sau indirect, inclusiv, dar nu limitat la, garanţiile indirecte de vânzare sau conformitate cu specificaţiile pentru un anume scop.

– Site-urile ce aparţin companiei EXCEL pot conţine link-uri (adrese de pagini ale companiilor terţe) spre paginile de site ale companiilor terţe, inclusiv cele aflate în afara Republicii Moldova, care pot conţine Termeni şi condiţii de utilizare, precum şi Policiti de Confidenţialitate, diferite de cele expuse în prezentul document. EXCEL se absolvă în mod expres şi de toate răspunderile, exprimate direct sau indirect, inclusiv, dar nu limitat la, condiţiile de prestare a serviciilor, vânzării bunurilor, preţul mărfurilor şi altor promisiuni indicate pe paginile companiilor terţe ce îşi au sediul în Republica Moldova sau în alte ţări.

Utilizatorul este singura persoană responsabilă de eventualele distrugeri cauzate sistemelor de calcul a reţelei de pe care accesează site-ul sau de orice alte pierderi de date, care ar putea fi rezultatul descărcării de informaţii şi servicii din conţinutului site-urilor ce aparţin EXCEL.

Pentru secţiunile site-ului care pot cuprinde opinii ale cititorilor, răspunderea asupra conţinutului opiniilor revine în întregime autorilor acestora. EXCEL îşi rezervă dreptul de a nu face publice acele opinii care contravin termenilor şi condiţiilor de utilizare sau pe care le consideră daunătoare, sub orice formă, propriei imagini, cea a partenerilor, a clienţilor săi sau a terţilor.

Politica de securitate a prelucrării datelor cu caracter personal a fost elaborată în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale în vigoare, inclusiv a Legii nr. 133 din 8.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal, şi reglementează modul în care sunt colectate şi utilizate aceste informații, precum și condițiile de utilizare a informaţiei în cadrul companiei IM CAE EXCEL Consulting.


Colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal


Scopul acestei politici de securitate este acela de a asigura nivelul corespunzător al protecţiei datelor cu caracter personal ale utilizatorilor, prin aplicarea corespunzătoare a legislaţiei naţionale cu referire la protecţia datelor şi confidenţialitatea comunicării.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează prin mijloace mixte (manuale şi/sau automate), cu respectarea cerinţelor legale şi în condiţiile care să asigure securitatea, confidenţialitatea şi respectarea drepturilor persoanelor vizate.

EXCEL se angajează să trateze detaliile personale obținute în concordanță cu legislația Republicii Moldova în vigoare.


Ce informații colectăm?


Putem colecta, stoca şi/sau folosi următoarele tipuri de date personale:

 • informaţii despre calculatorul Dvs. şi despre vizitele Dvs., precum şi modulul de folosire al acestui website, cum ar fi IP-ul Dvs., localizarea geografică, tipul de browser folosit, durata vizitei şi numărul de pagini vizitate;
 • informaţii pe care ni le asiguraţi Dvs. în scopul înregistrării pe site;
 • informaţii pe care ni le oferiţi Dvs. în momentul subscrierii la serviciile şi programele EXCEL, solicitării notificărilor pe email şi/sau newsletter;
 • orice alte informaţii alegeţi să ne trimiteţi.

Principiile prelucrării datelor cu caracter personal


 • – Datele cu caracter personal sunt prelucrate cu bună-credinţă şi în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.
 • – Datele cu caracter personal sunt colectate numai în scopuri determinate, explicite şi legitime, având grijă ca prelucrarea ulterioară  a acestora să nu fie incompatibilă cu aceste scopuri. 
 • – Datele cu caracter personal trebuie să fie adecvate, pertinente şi neexcesive în raport cu scopul în care sunt colectate.
 • – Datele cu caracter personal trebuie să fie exacte şi, când este cazul, actualizate.
 • – Datele cu caracter personal nu se stochează pentru o perioadă mai lungă decât este necesar pentru realizarea scopurilor în care au fost colectate.
 • – Datele cu caracter personal se prelucrează în conformitate cu drepturile persoanei vizate, prevăzute de Legea privind protecţia datelor cu caracter personal, Nr. 133 din 8 iulie 2011.
 • – Se vor lua măsurile necesare pentru păstrarea confidenţialităţii datelor cu caracter personal în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare şi ale contractului semnat între companie şi client.
 • – Se vor lua măsurile necesare pentru ca datele inexacte sau incomplete din punct de vedere al scopului în care sunt colectate şi pentru care vor fi prelucrate, să fie şterse sau rectificate.
 • – Se vor lua măsurile tehnice şi organizatorice (procedurale) adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat.

Dezvăluirea informațiilor personale în alte circumstanțe


În afară de dezvăluirea informaţiilor, necesară în mod rezonabil pentru scopurile identificate în alte secţiuni ale acestei politici de confidenţialitate, putem dezvălui informaţii despre dumneavoastră:

 1. – dacă ne este cerut astfel prin lege;
 2. – în legatură cu orice acţiuni în justiţie sau posibile acţiuni în justiţie;
 3. – pentru a ne stabili, exercita sau apăra drepturile noastre legale.

În afara cazurilor menţionate în această politică de confidenţialitate, nu vom oferi niciodată informaţiile dumneavoastră personale către terţe părţi, în timp ce dumneavoastră puteţi solicita orice informaţii personale pe care le păstrăm despre dvs. Sunteţi în drept, de asemenea, să dispuneţi să nu procesăm datele dumneavoastră personale în scopuri de marketing oricând doriţi.


Modificarea politicii de confidențialitate


Putem actualiza această politică de confidenţialitate prin postarea unei noi versiuni pe site. Ar trebui să verificaţi această pagină ocazional pentru a vă asigura că sunteţi de acord cu noile condiţiii.


Site-uri ale terților


Site-ul nostru conţine referinţe, articole, ştiri şi alte materiale cu caracter informativ ce pot fi preluate de pe site-uri terţe. Noi nu suntem responsabili pentru politicile de confidenţialitate sau practicile site-urilor terţilor.

EXCEL nu este responsabil, de asemenea, pentru conținutul paginilor care nu se află pe acest site sau pentru alte site-uri care au legături către / dinspre acest site. EXCEL nu își asumă nici o responsabilitate privind sistemul de protecție a confidențialității utilizat de aceste site-uri, privind conținutul sau acuratețea lor.


Cookie-uri


Putem folosi cookie-uri pe acest site. Un cookie este un fişier sub formă de text trimis de către un server-web către un browser-web şi stocat de către browser. Acest fişier-text este apoi trimis către server de fiecare dată când browserul cere o pagină de la server. Acest proces permite serverului identificarea şi urmărirea browserului-web.


Actualizarea informațiilor


Vă rugăm să ne anunţaţi dacă informaţiile personale pe care le păstrăm în legatură cu dumneavoastră necesită corecturi sau acutalizări.

 • ETS

  ETS является неправительственной корпорацией, которая разрабатывает и администрирует международные языковые экзамены TOEFL.

 • DAAD

  DAAD (Германская служба академических обменов) – самоуправляемая организация высших учебных заведений Германии.

 • Британский Совет

  Неполитическая независимая организация которая представляет Великобританию за рубежом в областях культуры, науки, образования и профессиональной подготовки.

 • American Councils

  Международная некоммерческая организация, призванная продвигать образование и научные исследования во всем мире в рамках международных программ.

RBSM - русская школа-пансион на Мальте